Brandbeveiliging

Het belang van brandveiligheid en brandbeveiliging behoeft na diverse dramatische gebeurtenissen in de meest recente jaren nauwelijks te worden onderstreept. Per jaar ontvangt de brandweer bijna 90.000 brandmeldingen. De geleden schade komt voor een onevenredig groot deel voor rekening van de grote branden; hoewel die qua aantal “slechts” 3% van het totaal uitmaken, leidden ze wel tot ruim 60% van de totale schade door brand.

Het voorkomen en signaleren van brand in uw pand is essentieel voor de veiligheid van u, uw kinderen, gasten of medewerkers. Om brand of brandvorming in uw pand in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen detecteren maken wij gebruik van speciale branddetectoren. 

De basis voor een goede brandbeveiliging wordt gevormd door goede ‘know-how’ en adequate technische voorschriften voor ontwerp en aanleg. Van der Donk Beveiliging is tevens CIBV gecertificeerd. CIBV is een instelling, gespecialiseerd in certificatie van brand- en inbraakbeveiliging. CIBV legt de focus op vakmanschap, kennis en ervaring. Een CIBV certificaat waarborgt het vertrouwen in kwaliteit. 

Risicobeheer
Vanuit het oogpunt van risicobeheer is het voor een bedrijf of instelling goed om aandacht te besteden aan de aspecten “schadebeperking” en “bedrijfscontinuïteit”. Aan de hand van een risico- inventarisatie en evaluatie kunnen wij voor u duidelijk maken welke risico’s een brand met zich meebrengt en hoe zwaar deze risico’s wegen.
Daarna is het een kwestie van afwegen van de verschillende maatregelen tegen de kosten en de kansen.
Bert van der Donk Beveiliging B.V. kan voor uw specifieke situatie de juiste afstemming maken tussen de te treffen voorzieningen qua brandveiligheid in combinatie met de overheidsregelingen. Uw specifieke voorzieningen zullen zorgvuldig worden afgestemd op het gebied van uw doelstellingen qua risicobeheer, schadebeperking, bedrijfscontinuïteit en/of de eisen van de overheid.